Gümrükleme

Gümrükleme

Gümrükleme

İthalat (Bedelli Ve Bedelsiz İthalat)

Geçici Kabul İthalat

Kiralama Yolu İle İthalat

İhracat (Bedelli Ve Bedelsiz İhracat)

Geçici İhracat

Teşvik Belgeli İşlemler (Yatırım Teşvik - Dahilde İşleme ve Hariçte İşleme)

Onaylanmış Kişi Statü Belgeleri

Serbest Bölge İslemleri (İthalat-İhracat-Transit-Aktarma V.S.)

Aktarma (Transit) İşlemleri

Transit Ticaret İşlemleri

Mahrece İade

C Tipi Antrepo Açma İşlemleri

Teminat Çözüm İşlemleri 

Çeşitli Kurum Ve Kuruluşlara İbraz Edilecek Belgeler İçin Yeminli Tercüme Hizmetleri